http://www.charming-amulets.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  |  
 ตะกร้าสินค้า (0)  |  
 


 

(myamulets) 2010319_62812.jpg 

        

 

    

    (myamulets) 2010319_62882.jpg   

   

                      ผมขออนุญาตอัญเชิญ "พระสยามเทวาธิราช" มาเพื่อปกป้องคุ้มครองและขจัดผองภัยสิ่งชั่วร้ายต่างๆให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยสืบชั่วกาลนาน เทอญ


(myamulets) 201039_77379.jpg

 

     เกล้ากระหม่อมขอเดชะ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

  พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

           ข้าพเจ้าพสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวไทยที่รักเคารพนับถือท่านอย่างสูงเสมอและตลอดไป


 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

                                        พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                                                     ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

                                                                    ด้วยเกล้ากระหม่อม ขอเดชะ

                                           พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอน้อมถวายความจงรักภักดี

 
สวัสดีครับ ท่านที่เคารพนับถือครับ       

                      ผมขอกราบบูชาคุณ "พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก" และผมขอปฏิบัติตามและเคารพต่อกฏหมายบ้านเมืองโดยการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ครับ               

                       ศิษย์ขอกราบบูชาครูบาอาจารย์และท่านผู้รู้ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ผมขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่และสมาชิกทุกท่านในครอบครัวในการเลี้ยงดูและให้โอกาสผมได้ศึกษาเล่าเรียนในสถาบันการศึกษาจนเอาตัวรอดได้จนถึงทุกวันนี้ครับ ผมขอซื่อสัตย์สุจริตและกตัญญูกตเวทิตาต่อทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือผมมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกท่านในครอบครัวของผมครับ

                      ผมขอน้อมรำลึกถึงญาติพี่น้องทั้งหลายของผมทั้งทางฝ่ายคุณพ่อและฝ่ายคุณแม่รวมทั้งฝ่ายภรรยาของผม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาผมมาจนถึงทุกวันนี้ครับ หากท่านไม่รังเกียจผมยังคงเหมือนเดิมครับ ยังรักและเคารพพวกท่านทั้งหลายเช่นเดิมและไม่ลืมถึงความผูกพันกันทางสายเลือดเสมอมาครับ

                      ผมขอขอบคุณเพื่อน ๆทุกท่านที่ใกล้ชิดและได้เรียนรู้ชีวิตมาด้วยกันทั้งที่ดีและที่ไม่ดี ประสบการณ์ชีวิตที่ผมได้เรียนรู้เมื่ออยู่กับท่านทุกคนนั้นล้วนมีค่าและไม่ เคยทำให้ผมลืมพวก ท่านเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสใกล้ชิดเหมือนเมื่อก่อนเลยครับ ผมขอขอบคุณท่านจริงๆครับ

                      ผมขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านทาง http://www.Siam2web.com ที่ท่านให้บริการด้วยใจและความสำเร็จส่วนใหญ่ของผมที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทุก ๆ ท่าน จากใจจริงของผมครับ

                     


                   (myamulets) 2010313_63978.jpg

 

 

                   (myamulets) 2010313_64012.jpg

 

 

(myamulets) 2010313_64034.jpg

                           

                         

                         ท่านเช่าวัตถุมงคลองค์นั้นเพราะท่านเชื่อ ท่านศรัทธาแล้วเกิดผล แล้วท่านยอมรับ เป็นคำอธิบายสั้นๆได้ใจความจากท่านอาจารย์ท่านหนึ่งของผมครับ และผมก็สัมฤทธิ์ผลและน้อมนำไปปฏิบัติครับ


                        " ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน อยู่ที่การกระทำ อยู่ที่การกระทำของแต่ละคน......" คุณเศรษฐา ศิระฉายา ร้องเพลงนี้ไว้ให้ ผมขออนุญาตเอ่ยถึงนะครับ  " ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว " สัจจธรรมข้อหนึ่งที่ครองใจผมมานานและผมน้อมนำไปปฏิบัติครับ

                                                                                        


                                                      

                               

                           " ใจเป็นประธาน จิตใจที่ดีงามนั้นสำคัญ ทุกสิ่งจะสำเร็จลงได้ด้วยใจ ใจประสานใจ ให้ได้ดังใจปรารถนา "

  


                                                                   
                                        "เป็นมนุษย์หรือเป็นคน"

    "เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง           เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน"

    "ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคน              ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา"

    "ใจสะอาด ใจสว่าง ใจสงบ               ถ้ามีครบควรเรียกมนุสสา"

    "เพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลา              เปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริง"

                                      ของ "พระธรรมโกศาจารย์" "( ท่านพุทธทาสภิกขุ )"

                           ท้ายนี้ผมขอกล่าวบทธรรมประจำใจของผมครับ ท่านจะเห็นได้ว่าในชั่วชีวิตหนึ่งของท่านทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรานำไปกับตัวเราท่านทั้งหลายไม่ได้ มีแต่ผลบุญกุศลทานและผลกรรมที่ท่านทั้งหลายรวมถึงตัวผมด้วยนำไปได้เท่านั้นครับ และทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยงแท้แน่นอนครับ ย่อมสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมชาติในที่สุดอยู่ดี"

ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ


แหล่ง:: คลิกที่นี่

แหล่งอีกแห่งหนึ่ง:: คลิกที่นี่

การสร้างรอยยิ้มในครอบครัว::  คลิกที่นี่

มงคลชึวิต ๙ ประการ:: คลิกที่นี่

บทสวดสรรเสริญพระแม่กวนอิม::  คลิกที่นี่

กรรมกำหนด และวิธีแก้กรรม::  คลิกที่นี่

กตัญญูคือหลักบำเพ็ญธรรม::  คลิกที่นี่

การสะเดาะเคราะห์::  คลิกที่นี่


www.charming-amulets.com               


 

Online: 2 Visits: 3,607,253 Today: 58 PageView/Month: 5,594